privacy beleid

Onze gegevens

maes–boons nv

bazelstraat 61 9150 kruibeke

BE0405.041.019

03 774 10 60

ellen@maes-boons

 

Uw persoonlijke gegevens

Door onze website te bezoeken worden er verschillende soorten informatie verzameld zoals type browser, het IP adres, naam en email adres. Deze gegevens verkrijgen wij via google analytics, cookies en het contactformulier

Enkele voorbeelden hoe wij aan deze informatie komen:

 • IP- adres door een bezoek aan onze website te brengen
 • Uw e-mailadres en persoonlijke gegevens door het contactformulier in te vullen op onze website
 • Alle informatie met betrekking tot de pagina’s van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
 • Alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt

Onder persoonlijke gegevens verstaan wij: uw naam, adres, telefoonnummer, e-mail enz. Deze geeft u ons vrijwillig door het contact formulier in te vullen

Wij gebruiken deze informatie enkel intern. Deze informatie kan gebruikt worden om de inhoud van onze website te verbeteren. Ook kunnen deze gebruikt worden om u te contacteren voor marketingdoeleinde

Links

Mogelijk zal u links vinden op onze website naar andere websites. Zodra u onze website verlaat is de privacy policy van maes-boons nv niet meer van toepassing. maes-boons nv  is onder geen enkel beding verantwoordelijk  voor de informatie op een andere website

Google analytics cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”).

Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

https://policies.google.com/privacy

wij hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen en het verlies, misbruik of verandering ervan tegen te gaan.  Wij bewaren alle gegevens gemiddeld 10 jaar in ons archief.

Rechten die U heeft

 • Recht op inzage/toegang: Iedere gebruiker en bezoeker waarvan je gegevens verzamelt, heeft het recht om toegang te vragen tot zijn informatie en deze in te kijken. Ook mag hij bekijken hoe zijn gegevens verwerkt worden.
 • Recht op rechtzetting: De gebruiker heeft steeds het recht om na inzage bepaalde persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen.
 • Recht om te worden vergeten: De gebruiker heeft het recht om volledig uit alle systemen en databases gewist te worden.
 • Recht om klacht in te dienen: De gebruiker heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy commissie wanneer hij of zij vindt dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.
 • Recht om toestemming in te trekken: Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.
 • Recht op beperking van de verwerking: De betrokkene heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.
 • Recht op overdraagbaarheid: De betrokkene heeft recht om zijn persoonsgegevens aan en andere verantwoordelijke over te dragen.
 • Recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. De gebruiker heeft het recht om de automatische profilering te laten uitschakelen.

Met deze privacy policy informeren wij u over het gebruik van de maes-boons nv website en het daarbij gepaarde gegevensverkeer. Door onze website te bezoeken en langs deze weg te communiceren erkent en aanvaard u de privacy policy. Automatisch gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonlijke informatie zoals die in deze privacy policy wordt omschreven

Bent u niet akkoord met hierboven vermelde punten of wenst u bepaalde informatie te laten wijzigen kan u ons altijd een e-mail sturen naar ellen@maes-boons.be of per schrijven aan maes-boons nv bazelstraat 61 9150 kruibeke

btt